Tipărire
Accesări: 653

Satul RĂZVANI datează din anul 1897 şi este situat pe fosta moşie a statului numită Culcaţii Răsvan, care a aparţinut Mănăstirii Răzvan din Bucureşti, construită şi înzestrată de domnul Moldovei Răzvan-Vodă cel pe care Bogdan Petriceicu Hasdeu l-a prezentat in drama Răzvan şi Vidra.

La început copiii din sat mergeau la şcolile din satele vecine Dor Mărunt sau Lupşanu cale de câţiva kilometri. Anul înfiinţării şcolii pare a fi anul şcolar 1905-1906, prin şcoală se înţelege post de învăţător nu clădire. Documente din acea perioadă nu există deoarece arhiva a fost distrusă în timpul războiului din anii 1916-1918. În anul 1920 s-a înfiinţat al doilea post de învăţător, deoarece numărul copiilor crescuse şi era vremea când începuse campania de combatere a analfabetismului. La început învăţătorii erau suplinitori, din cei care aveau câteva clase de liceu, până când şcolile normale au reuşit să producă învăţători calificaţi. În privinţa localului de şcoală acesta s-a ralizat datorită elanului şi bunăstării ce era după înfăptuirea României Mari. Localul Şcolii Vechi s-a construit între anii 1922-1923 şi avea două săli de clasă şi o cancelarie transformată azi în bibliotecă. În urma cutremurelor din 30 noiembrie 1940 şi 4 martie 1977 s-au produs câteva crăpături care au fost reparate.

MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala noastră îşi propune realizarea unui mediu instructiv-educativ propice formării la elevi a unei personalităţi active,competente,motivate şi creative, capabili de opţiune şi de decizie, care să le permită o integrare mai uşoară în formele superioare de învăţământ şi o adaptare creativă la schimbare. Rezultatul final asteptat este cresterea numărului de absolventi ai scolii noastre care sa reusească la liceu sau şcoli de arte şi meserii în vederea dobândirii şi stăpânirii unei profesii. De asemenea, dorim ca fiecare elev care pleacă din şcoala noastră să fi dobîndit, la absolvire, deprinderi care să-i permită să se integreze în comunitate şi să poată trăi şi munci oriunde în lume.